Wako ndiwako

“Wako ndiwako” ~ “What is yours is yours”.

Basic version (player #1)

About Wako ndiwako

Variation 1 (player #2)

About Variation 1

Variation 2 (player #3)

This variation is Sekuru’s creation.

About Variation 2

Variation 3 (player #4)

This variation comes from Samson ‘Nyamugodobi’ Chabirika.

About Variation 3

Combining parts

All parts combined