Hasa mukoma akasiya mwana

“Hasa mukoma akasiya mwana” ~ “At least our brother left a child [a heir]”.

Basic version (player #1)

About Hasa mukoma akasiya mwana

Variation 1 (player #2)

Combining parts

All parts combined